Prvo đakovačko reciklažno dvorište


Završna konferencija projekta "Smanjenje količine miješanog otpada i smanjenje divljih deponija u okolišu izgradnjom reciklažnog dvorišta s pratećim sadržajem u Đakovu", sufinanciranog sredstvima Kohezijskog fonda Europske unije održana je jučer na novom reciklažnom dvorištu u Gajevoj ulici u Đakovu.

Konferenciji su nazočili brojni visoki uzvanicima među kojima ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, tajnica Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Andrea  Bartolić, saborski zastupnici Domagoj Mikulić i Vlatko Kopić, župan OBŽ Ivan Anušić, domaćini gradonačelnik Grada Đakova Marin Mandarić sa zamjenicima i suradnicima te brojni drugi gosti.

Na 2.700 četvornih metara niknulo je u proteklih godinu dana prvo đakovačko reciklažno dvorište. Objekt koji je izravna poveznica građana - korisnika javne usluge skupljanja otpada, Grada Đakova kao investitora, trgovačkog društva Univerzal koje gospodari otpadom, i specijaliziranih otkupljivača. Projekt vrijedan 2.593.257,59 kuna i sufinanciran iz Kohezijskog fonda Europske unije s 2.031.336 kuna predstavlja novu, višu razinu javne komunalne usluge skupljanja i zbrinjavanja otpada.

Gradonačelnik Mandarić u svom je govoru istaknuo kako je riječ o prvom od dva reciklažna dvorišta koja će biti izgrađena na području Grada Đakovo. Podsjetio je da je ugovor o izvođenju radova potpisan prošle godine u srpnju, a otvaranje se očekuje uskoro. U ovom dvorištu Đakovčani i stanovnici prigradskih naselja moći će odložiti oko 40 vrsta različitog otpada, a na raspolaganju će potonjima biti i dva mobilna reciklažna dvorišta. Direktor gradskog komunalca Univerzala Stjepan Ripić rekao je kako je iza njih dugogodišnje iskustvo u zbrinjavanju i sakupljanju otpada.

Župan Ivan Anušić je rekao da se reciklažna dvorišta uz potporu resornog ministarstva i fonda otvaraju diljem Osječko-baranjske županije te su odličan preduvjet za sustavno gospodarenje otpadom. - Na ovakvim reciklažnim dvorištima građani mogu ekološki spremati sve vrste otpada, a ujedno uštedjeti novce i sebi i državi te podržati gospodarstvo u cijelosti i čuvati okoliš. No, naš cilj je izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak, za koji su Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija dobile 12,5 milijuna kuna iz tehničke pomoći. Sada radimo projektnu dokumentaciju za Centar koji će se nalaziti na području Općine Antunovac, na lokaciji koja je određena još 2005. godine, a nadamo se u što skorijem vremenu projektiranju, tehnologiji i izgradnji tog centra. Tek tada ćemo moći reći da na pravi način možemo gospodariti otpadom - naglasio je župan Anušić.

Ministar Tomislav Ćorić je istaknuo da ovim projektom Đakovo na najbolji mogući način doprinosi oživotvorenju sustava gospodarenja otpadom. - Na razini Republike Hrvatske u zadnje dvije godine potpisano je desetke reciklažnih dvorišta i sada bilježimo jako dobre rezultate. Međutim, u kreiranju koncepta kružne ekonomije trebamo se usmjeriti na povećanje odvajanja na razini svih jedinica lokalne samouprave jer je naš cilj do kraja 2020. godine odvajati 50 posto miješanog komunalnog otpada prikupljenog na kućnom pragu. U tijeku je nabava infrastrukture, pa bi spremnici trebali biti isporučeni u trećem i četvrtom kvartalu ove godine. Raspisan je i natječaj za izgradnju sortirnica, u komu sudjeluje i Đakovo, što je pohvalno - rekao je ministar.

Izvor: Grad Đakovo